Marek Sołtysik

Marek Sołtysik (ur. 1950 w Olkuszu), pisarz, artysta malarz, ilustrator, wykładowca w ASP w Krakowie, w Studium Literacko-Artystycznym na UJ, w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Na portalu „Sztuki Piękne” upowszechnia wiedzę o malarstwie.

Jego obrazy trafiają do zbiorów w kraju (m.in. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Główna ASP w Krakowie, kolekcja reżysera Janusza Majewskiego) i za granicę (głównie do USA, Izraela, Hiszpanii). Jest ilustratorem książkowym i prasowym.
Najważniejsze spośród wystaw indywidualnych: Pałac Sztuki w Krakowie, Galeria Jednej Książki w Bibliotece Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Galeria Jatki w Nowym Targu, Galeria BWA w Kłodzku, Galeria przy Kinie w Katowicach.

Wystawy zbiorowe m.in. w Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Laureat nagród i wyróżnień, uhonorowany brązowym i srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Pytany o sens swojej sztuki, odpowiada:
„W malarstwie szukam światła, żeby uzyskać i przekazać świetlistość. Tylko dzięki świetlistości i tajemniczym głębiom towarzyszących jej cieni można osiągnąć stan, w którym jest możliwe porozumienie”.