Ryszard Paprocki

Ryszard Paprocki namalował w swoim życiu ponad 1300 obrazów olejnych,
z czego około 700 znajduje się w różnych kolekcjach i zbiorach zagranicznych.

Twórczość artysty ukazuje związki między wieloma dziedzinami sztuki.
Widzimy niejednokrotnie pomieszanie gatunków i technik wypowiedzi.
Instalację pokrywa często malarstwo i rysunek, a całość staje się w efekcie polichromowaną rzeźbą. Artysta wymyka się ze zwyczajowych granic i definicji malarza, grafika czy rzeźbiarza.

Koegzystuje z reliefem, rzeźba staje się muralem, malowidło  przekształca się w monumentalny pomnik. Jego sztuka zaciera swe wewnętrzne granice między dziedzinami i technikami, a niekiedy zlewa się z otaczającą przestrzenią tworząc swoisty environment. Spośród wielu uprawianych przez artystę dziedzin sztuki najważniejszą bez wątpienia jest malarstwo, a konkretniej malarstwo sztalugowe czyli obrazy malowane na płótnie w pracowni.

Malarstwo sztalugowe Paprockiego należy do nurtu malarstwa abstrakcyjnego.